Terug Betaling

Stap 1 Je gegevens:
Wanneer je voor het eerst een bestelling bij ons plaatst via onze webshop dan kun je hier je naam en adres invullen. Wanneer je in Nederland woont dan worden de straat en woonplaats automatisch ingevuld wanneer je de postcode invult. Tevens kies je hier een wachtwoord, zodat je bij een volgende bestelling eenvoudig kunt inloggen. Je kunt bij deze stap ook aangeven of de bestelling op een ander adres moet worden afgeleverd door onderaan 'Ik wil een afwijkend afleveradres opgeven' aan te vinken (deze optie is alleen beschikbaar wanneer je bij stap 2 kiest voor bezorgen). Wanneer je eerder iets gekocht hebt via onze webshop klik dan boven aan de pagina op 'inloggen'. Je kunt nu inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.

Stap 2 Leveringsmethode:
Bij deze stap geef je aan of je de bestelling wilt laten bezorgen of dat je de bestelling wilt komen afhalen 

Stap 3 Bezorg- of ophaalmoment:
Bij deze stap kies je voor het bezorg- of ophaalmoment. Zo bepaal je zelf wanneer je de bestelling wilt ontvangen. De mogelijke opties zijn afhankelijk van je keuze in stap 2 (Leveringsmethode).

 • Wanneer je hebt gekozen voor bezorgen en zijn alle producten op voorraad, dan wordt je bestelling direct verzonden. Dit is alleen van toepassing voor artikelen die per post kunnen worden verzonden. Artikelen waarbij dit niet mogelijk is worden geleverd via een leveringsafspraak in de week naar keuze. Zijn niet alle producten op voorraad dan kun je zelf een leverweek kiezen vanaf de week waarop wij verwachten alle producten op voorraad te hebben.
 • Heb je gekozen voor afhalen in een van onze filialen, dan geef je hier aan in welke week je bestelling wilt komen afhalen. Uiteraard betaal je voor het afhalen in een van onze filialen geen verzendkosten.

 

De verzendkosten voor zowel Nederland, België als Duitsland bedragen € 3,50. Bestel je voor meer dan € 20,00 dan komen de verzendkosten te vervallen. Wanneer je de bestelling in een van onze filialen afhaalt hoef je uiteraard geen verzendkosten te betalen.

Stap 4 Betaalwijze:
Bij deze stap geef je aan op welke manier je de bestelling wilt betalen. Het te betalen bedrag van je bestelling, verminderd met eventuele later te leveren artikelen, dient op het moment van uitlevering voldaan te zijn, tenzij je er voor hebt gekozen om achteraf te betalen via Afterpay. Je hebt de keuze uit de volgende betaalmethodes:

 • iDeal (TIP! direct verwerkt): Gebruik het gemak van betalen via iDeal. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de website voor internetbankieren van jouw bank. Hier hoef je alleen maar in te loggen en akkoord te geven op de betaal opdracht.
 • Afterpay(TIP! direct verwerkt): Wil je eerst de artikelen zien voor je betaalt, kies dan voor achteraf betalen via Afterpay. 14 dagen na het plaatsen van de bestelling ontvang je een email van Afterpay met de factuur en een betaallink. Via deze betaallink betaal je eenvoudig de bestelling. Betalen via Afterpay is alleen mogelijk voor direct leverbare bestellingen. Via de Afterpay app heb je ten alle tijden inzicht in je openstaande bedragen en bestedingsruimte. Voor het betalen via Afterpay berekenen wij € 1,95 transactiekosten. Let op! Bij retour sturen van je order zullen de kosten van Afterpay open staan en dien je deze  gewoon te betalen. 
 • Mastercard/Visa (TIP! direct verwerkt): Maak gebruik van het gemak van betalen met je creditcard. Baby-Dump accepteert creditcardbetalingen via Buckaroo. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de betaalpagina van Buckaroo. Op deze pagina kun je eenvoudig en veilig je creditcardbetaling afronden.
 • Bancontact/Mister Cash (TIP! direct verwerkt): Woon je in België, gebruik dan het gemak van betalen met je bankkaart via Bancontact/Mister Cash. Bij het afronden van je bestelling kom je vanzelf op de website voor internet bankieren van jouw bank. Hier hoef je alleen maar in te loggen en akkoord te geven op de betaal opdracht.

Stap 5 Overzicht van je bestelling:
Hier vindt je een overzicht van jouw bestelling. Je kunt hier eventuele opmerkingen bij de bestelling invullen. Als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden klik je op het vakje om deze aan te vinken. Tevens vragen wij je om als extra controle hier aan te geven of alle gegevens juist zijn ingevuld. Wanneer je alles hebt ingevuld klik dan op 'Betalen/Bestelling afronden' om de bestelling af te ronden.

Heb je bij stap 4 (Betaalwijze) gekozen om te betalen via iDEAL, Creditcard of Bancontact/Mister Cash dan kom je nu op de betaalpagina van de gekozen methode. Volg hier de instructies die op het scherm komen.

Na je bestelling ontvang je een e-mail ter bevestiging.

De tweelingkorting is een korting welke niet opgeteld mag worden bij andere cadeau - en/of kortingsacties.

Telefonisch
Toch liever telefonisch bestellen? Ook dat kan. Bel daarvoor: 0627048800

PrivacyBeleid

 

Twin Things respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  
De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

 

Artikel 1. Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): https://www.Twin-Things.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Twin Things

 

 

 

Artikel 2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

 

 

Artikel 3. De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

 

 

Artikel 4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;

 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette;

 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

 

 

 

Artikel 5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet;

 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

 

 

 

Artikel 6. Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Twin Things en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

 

 

 

Artikel 7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@twin-things.nl 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

 

 

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

 

 

Artikel 9. Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door de daarvoor geboden afmeldfunctionaliteit of u stuurt daarvoor een mail met uw verzoek naar het volgende adres: info@twin-things.nl
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

 

 

 

Artikel 10. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

 

 

Artikel 11. Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 

2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • Pinterest (tracking cookie)

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

 

 

Artikel 12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

 

 

 

Artikel 14. Contact

Voor informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Info@twin-things.nl

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

1.1 gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven bij de Kamer van  Koophandel onder registratienummer 61152587 handelend onder de naam . 

1.2. Website: de website van  te raadplegen via www.twin-thigns.nl en alle  bijbehorende subdomeinen. 

1.3. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met  en/of zich geregistreerd heeft op de  Website. 

1.4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen  en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel  uitmaken. 

1.5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van  zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor slechts bindend, indien en voor zover deze door  uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

2.3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

 

Artikel 3. Prijzen en informatie 

3.1. Alle op de Website en in andere van afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

3.2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven. 

3.3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld.  kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van  afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

3.4.  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van en het voldoen aan de daarbij door gestelde voorwaarden. 

4.2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt  onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeftrecht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen. 

4.4.  kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ilmaha op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

 

Artikel 5. Registratie 

5.1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via  het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website. 

5.2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is  zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

5.3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant. 

5.4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of  daarvan in kennis te stellen, zodat  gepaste maatregelen kan nemen. 

 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst 

6.1. Zodra de bestelling door is ontvangen, stuurt  de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe. 

6.2.  is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 

6.3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. 

6.4. Indien de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. 

6.5.  raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 

6.6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. 

6.7.  is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren. 

 

Artikel 7. Herroepingsrecht 

7.1. Dit artikel is slechts van toepassing op de Klant zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

7.2. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met twin things binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. 

7.3. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de  dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of  onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde,  de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende  een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 

7.4. Klant dient de retourkosten zelf te dragen, indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Ilmaha een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van het product worden niet begrepen onder de kosten voor het retourneren en blijven voor eigen rekening van Klant. 

7.5. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel  zou kunnen. 

7.6. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid. 

7.7. Klant kan de Overeenkomst conform de in lid 1 van dit Artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan twin things  of op andere ondubbelzinnige wijze aan twin things  te maken dat hij van de aankoop af ziet. twin things bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de  in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te  zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

 

agaatvlinder 23

1113kl diemen

7.8. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft twin things de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzijtwin things aanbiedt het product zelf af te halen, magtwin thingswachten met terugbetalen tot twin thingshet product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

7.9. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht  en een eventuele gewenste procedure vermeld. 

7.10. Het herroepingsrecht geldt niet voor: 

 • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant; 

 

Artikel 8. Betaling 

8.1. Klant dient betalingen aan twin things volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. twin things is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. 

8.2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de is gewezen op de te late betaling en  twin things  Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

 

Artikel 9. Garantie en conformiteit 

9.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet  handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door twin things een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten. 

9.2. twin things staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ilmaha er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan  dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekttwin things daarvan in kennis te stellen. 

9.4. Indien twin things  klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. 

 

Artikel 10. Garantie bij zakelijke aankopen 

10.1. twin things staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ilmaha er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.  

10.2. Indien het afgeleverde product bij aflevering niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt. twin things daarvan in kennis te stellen. 

10.3. Indien twin things de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. 

 

Artikel 11. Klachtenprocedure 

11.1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van twin things, dan kan hij bij twin things telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 

11.2. twin thingsgeeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal twin things binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant. 

11.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. 

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid 

12.1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. 

12.2. De totale aansprakelijkheid van  twin things jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). 

12.3. Aansprakelijkheid van twin things jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 

12.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op twin things jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van twin things

12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij  twin things . 

12.7. In geval van overmacht is twin things niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. 

 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud Zakelijke Aankopen 

13.1. Alle geleverde goederen blijven het eigendom van  twin things  alle vorderingen die twin things op Zakelijke Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald. 

13.2. Zakelijke Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het Zakelijke Klant niet toegestaan om deze zaken  te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op Zakelijke Klant is overgegaan. 

13.3. Zakelijke Klant is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van twin things te bewaren. 

13.4. twin things is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien Zakelijke Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. 

13.5. Zakelijke Klant zal twin things te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van twin things

 

Artikel 14. Persoonsgegevens 

14.1. twin things verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement. 

 

Artikel 15. Slotbepalingen 

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

15.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding  van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar twin things gevestigd is. 

15.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

15.4. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

 

Contactgegevens 

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

 

Twin Things

Venserweg 20 1112 ag diemen

Telefoon: 062704880

E-mail: info@twin-things.nl

KvK-nummer: 61152587